انصراف از پیوندهای مرور
صفحه اصلی
معرفی مرکز
تسهیلات
موسسات همکار
تماس با ما
اخبار
انصراف از پیوندهای مرور
اخبار
ترجمه مدارک دانشگاهی
دوره های MBA
سمینارهای آموزشی
معرفی رشته‌های تحصیلی
متقاضیان همکاری با مرکز
خدمات آموزش سازمانی
نظرسنجی
آلبوم تصاویر
 
   
  جزئيات مصاحبه «رشته‌هاي داراي شرايط خاص کنکور 96»  
 
 
سازمان سنجش آموزش كشور اسامي معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت‌ رشته‌هاي ‌تحصيلي داراي شرايط خاص کنکور 96 را اعلام كرد و معرفي‌شدگان بايد براساس برنامه زماني اعلام شده براي مصاحبه و ساير مراحل به دانشگاهها مراجعه کنند. برهمين اساس، اسامي معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت‌ مربوط به دانشگاههاي شهيد مطهري، مذاهب اسلامي، شاهد، علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري، صدا و سيما، علوم‌پزشکي بقيه‌ا...، کدرشته محل دکتري بيوتکنولوژي دانشگاه تهران، مديريت بيمه اکو دانشگاه علامه‌ طباطبايي، دانشکده غيرانتفاعي رفاه، دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) و تمام کدرشته‌هاي تحصيلي‌ متمرکز دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي تهران (رشته‌هاي مخصوص داوطلبان بومي و داراي تعهد استخدام) اعلام شده است. معرفي‌شدگان چند برابرظرفيت هر يک از رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ذکر شده که در زمان انتخاب رشته‌هاي تحصيلي، يک و يا چندکدرشته از دانشگاههاي مذکور را در آزمون سراسري سال 1396 در فرم انتخاب رشته اينترنتي خود انتخاب کرده‎اند بايد براساس برنامه زماني به دانشگاهها مراجعه کنند. در گزينش نهايي هر رشته منحصراً کساني قبول اعلام خواهند شد که برابر برنامه زماني در مصاحبه و يا ساير مراحل گزينش به شرح مندرج در اين اطلاعيه شرکت کرده و دراين مرحله موفق شوند و صلاحيت عمومي آنان نيز توسط هيأت‌مرکزي گزينش ذيربط تائيد شده و ضوابط انتخاب‌رشته فوق را رعايت کرده و همچنين حدنصاب نمره‌ علمي نهايي براي هر رشته را نيز کسب کنند. اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي اين دانشگاهها به همراه نتايج ساير رشته‌هاي متمرکز آزمون‌ سراسري اعلام خواهد ‌شد. معرفي داوطلبان به عنوان چند برابر ظرفيت، به منزله قبولي نيست و معرفي‌شدگان‌ لازم‌ است‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ گزينش‌ در تاريخهاي‌ مقرر به‌ آدرس‌ تعيين‌ شده‌ از طرف مؤسسات در اين اطلاعيه مراجعه‌ کنند. داوطلب ممکن است به يک و يا دو مؤسسه معرفي شده باشد، لذا داوطلباني که به دو مؤسسه معرفي شده‌اند در صورت تمايل مي‌توانند به يک مؤسسه و يا هر دو براي انجام مراحل مختلف گزينش مراجعه کند. عدم‌ مراجعه‌ داوطلبان‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ گزينش در هر مورد معرفي‌ به‌ منزله‌ انصراف‌ قطعي‌ از گزينش‌ در رشته‌ يا رشته‌هاي‌ ذيربط آن مؤسسه تلقي‌ خواهد شد و وضعيت داوطلب در اولويتهاي بعدي وي بررسي خواهد شد. ضمناً در ستون نتيجه کارنامه نهايي در مقابل کدرشته مربوطه آنان عدد يک (1) به منزله عدم داشتن شرايط گزينش درج مي‌شود. داوطلباني که نسبت به انتخاب يک يا چند کدرشته محل از مؤسسات داراي شرايط خاص مندرج در اين اطلاعيه اقدام کرده ولي در اين مرحله معرفي نشده‌اند، يا شانس قبولي در اولويت هاي بالاتر از کدهاي مربوط به اين رشته‌هاي شرايط خاص را دارا هستند يا فاقد حداقل نمره معرفي در اين مرحله هستند. دليل عدم معرفي آنان در اين مقطع در کارنامه نتايج نهايي مشخص خواهد شد. بنا به دلايل متفاوت (اعم از نمره علمي و ترتيب اولويت انتخاب رشته داوطلب و يا عدم رعايت استان بومي و...) هيچگونه اعتراضي در اين مرحله از اعلام نتايج از سوي داوطلبان پذيرفته نيست. پس از اعلام نتايج نهايي، در مهرماه، براي داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي کنکور 96 که نسبت به تکميل فرم انتخاب رشته خود در سايت اين سازمان در زمان مقرر اقدام کرده‌اند، کارنامه نتيجه نهايي تهيه و قابل رؤيت و بهره‌برداري خواهد بود، در صورتي که پس از دريافت کارنامه نسبت به آن اعتراض داشته باشند مي‌توانند به استناد پرينت کارنامه نتيجه نهايي در موعد مقرر با دليل اعتراض خود را مطرح کنند، در اين مرحله هيچ گونه اعتراضي پذيرفته نيست. برنامه زماني، نحوه مراجعه و مدارک لازم براي برخي از موسسات: معرفي‌شدگان‌ رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه شهيد مطهري: داوطلباني که فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏‎شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه شهيد مطهري اعلام شده، لازم ‌است‌ با مراجعه به سيستم جامع دانشگاهي گلستان دانشگاه شهيد مطهري به آدرس www.golestan.motahari.ac.ir و تکميل اطلاعات لازم و مطالعه اطلاعيه مربوط نسبت به ثبت‌نام و تعيين زمان مصاحبه، مکان و مدارک لازم اقدام کنند. معرفي‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه مذاهب اسلامي: داوطلباني که در رديف معرفي‏ شدگان چندبرابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه ‌مذاهب اسلامي در مراکز آموزشي (تهران- بندرعباس- سنندج- زاهدان) قرار گرفته‌اند، لازم است براي انجام مراحل مختلف گزينش و آزمون ‌شفاهي با در دست داشتن مدارک موردنياز و براساس برنامه زماني مندرج در جدول اعلام شده در سايت سازمان سنجش مراجعه کنند.مدارک موردنياز ثبت‎نام در اطلاعيه سازمان سنجش درج شده است. آزمون شفاهي شامل مواد امتحاني فرهنگ و معارف اسلامي، قرائت و ترجمه قرآن کريم، احکام و اطلاعات عمومي خواهد بود. معرفي‌شدگان رشته‌هاي ‌تحصيلي دانشگاه شاهد تهران: زمان انجام‌ مراحل مختلف مصاحبه و بررسي صلاحيت‌هاي‌عمومي داوطلباني که فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏ شدگان چند برابر ظرفيت هر يک از رشته‌هاي ‌تحصيلي دانشگاه‌ شاهد تهران اعلام شده، از روز چهارشنبه 8 شهريور تا شنبه 11 شهريور تعيين شده است. برنامه تکميلي، مکان و زمان‌بندي معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت در سايت دانشگاه به آدرس: www.shahed.ac.ir اعلام خواهد شد و داوطلبان لازم ‌است‌ براي اطلاعات تکميلي به سايت دانشگاه مراجعه کنند. معرفي‌شدگان رشته کارشناسي و کارشناسي‌ارشد علوم قضايي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري: داوطلباني که فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏‎شدگان چند برابر ظرفيت کدرشته‌هاي مذکور در دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري اعلام شده ‌، لازم ‌است‌ براي اطلاع از تاريخ مصاحبه و دريافت فرم‌ها و مدارک لازم جهت انجام مراحل گزينش به سايت دانشگاه به آدرس: www.ujsas.ac.ir مراجعه کنند. معرفي‌شدگان رشته‌ مديريت بيمه اکو موسسه آموزش عالي بيمه اکو در دانشگاه علامه طباطبائي تهران: داوطلباني که فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‎شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌ مديريت بيمه اکو موسسه آموزش عالي بيمه اکو در دانشگاه علامه طباطبائي تهران اعلام شده، لازم است براي انجام مراحل مختلف مصاحبه با در دست داشتن مدارک لازم شامل اصل شناسنامه عکس‎دار و اصل کارت ملي ساعت 9 صبح يکشنبه 12 شهريور 96 به نشاني تهران، خيابان شهيد بهشتي، خيابان خالد اسلامبولي، خيابان هفتم بخارست، شماره 14 طبقه اول موسسه آموزش عالي بيمه اکو حوزه رياست مراجعه کنند.چنانچه داوطلبان مدارکي دال بر گذراندن آزمون‌هاي استاندارد زبان انگليسي نظير تافل و آيلتس دارند، مستندات مربوطه را به همراه داشته باشند.
تاریخ خبر: 06/06/1396 
مترجم:  
منبع :
آفرینش

تاريخ ايجاد: 06/06/1396 03:00 ب.ظ
تاريخ آخرين اصلاح : 06/06/1396 10:31 ق.ظ