انصراف از پیوندهای مرور
صفحه اصلی
معرفی مرکز
تسهیلات
موسسات همکار
تماس با ما
اخبار
انصراف از پیوندهای مرور
اخبار
دوره های MBA
سمینارهای آموزشی
معرفی رشته‌های تحصیلی
متقاضیان همکاری با مرکز
خدمات آموزش سازمانی
نظرسنجی
آلبوم تصاویر
 
   
شرايط و ضوابط، تاريخ و نحوه ثبت‌نام در آزمون دوره‌هاي فراگير كارشناسي ناپيوسته (كارداني به كارشناسي) سال 1390 دانشگاه پيام نور 
 
 
به اطلاع كليه متقاضيان شركت‌كننده در آزمون دوره‌هاي فراگير كارشناسي ناپيوسته (كارداني به كارشناسي) سال 1390 دانشگاه پيام نور مي‌رساند كه ثبت‌نام براي شركت در آزمون مذكور از طريق اينترنت و از روز يك‌شنبه 26/10/89 آغاز و در روز شنبه 2/11/89 پايان مي‌پذيرد، لذا كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام كه داراي شرايط ذيل مي‌باشند، مي‌توانند در آزمون مذكور ثبت‌نام و شركت نمايند.
 
ضوابط پذيرش و ثبت‌نام:
 علاقه‌مندان به تحصيل در دوره‌هاي فراگير در صورت داشتن شرايط زير، مي‌توانند به عنوان دانش‌پذير كارشناسي ناپيوسته در يك كدرشته امتحاني ثبت‌نام و حداكثر در 5 مركز مجري دوره‌هاي كارشناسي ناپيوسته دانشگاه پيام‌نور متقاضي شوند.
 
الف) شرايط عمومي:
1- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان تصريح شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
2- نداشتن عناد با نظام جمهوري اسلامي ايران.
توضيح: مصاديق عناد شامل: 1) مبارزه مسلحانه با نظام جمهوري اسلامي ايران. 2) داشتن وابستگي تشكيلاتي به گروهك‌هاي محارب. 3) پرداخت كمك مالي به گروهك‌هاي محارب يا هواداري نمودن تشكيلاتي از آن گروهك‌ها و يا داشتن عضويت در آنها. 4) تبليغ ماترياليسم و اديان ساختگي.
3- عدم احراز فساد اخلاقي.
توضيح: مصاديق فساد اخلاقي شامل اعتياد به مواد مخدر و اشتهار به فحشا مي‌باشد.
تذكر مهم: احراز شرايط عمومي داوطلبان در صورت نياز با استعلام از مراجع ذيصلاح قانوني است.
4-  برخورداري از توانايي جسمي متناسب با رشته انتخابي. داوطلبان بايد از توانايي جسمي لازم متناسب با رشته انتخابي خود برخوردار باشند. شايان ذكر است مسؤليت عدم توانايي براي ادامه تحصيل بر اساس نظام آموزشي دانشگاه در خصوص داوطلبان داراي معلوليت جسمي به عهده شخص داوطلب خواهدبود.
5- داوطلبان واجد شرايط بدون توجه به محدوديت سني مي‌توانند در اين آزمون ثبت‌نام و شركت نمايند.
6-  دانشجويان‌يا فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي كارشناسي و بالاتر مجاز به ثبت‌نام و شركت در اين آزمون نمي‌باشند.
 
ب) شرايط اختصاصي، مدارك تحصيلي مورد پذيرش براي ثبت‌نام در دوره دانش‌پذيري:
1- دارندگان مدرك كارداني (فوق ديپلم) ناپيوسته و همچنين مدرك كارداني پيوسته نظام جديد آموزش متوسطه مورد تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا وزارت علوم‌، تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي و دانشجويان سال آخر مقطع كارداني كه حداكثر تا تاريخ 31/6/1390 فارغ‌التحصيل شوند، مي‌توانند در اين آزمون ثبت‌نام و شركت نمايند.
2- متقاضيان‌ذكوربراي شركت درآزمون كارشناسي‌ناپيوسته بايستي‌هيچگونه منعي ازلحاظ نظام‌وظيفه‌نداشته باشند.
3- دارندگان مدرك معادل كارداني (معادل فوق ديپلم) مشمول ماده 27 آيين‌نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني و كارشناسي مصوب اسفندماه 1369 شوراي عالي برنامه‌ريزي سابق كه بر اساس مصوبه جلسه 308 مورخ 12/9/1374 شوراي مذكور عنوان معادل از دانشنامه آنان حذف شده است، مي‌توانند در اين آزمون متقاضي رشته‌هاي كارشناسي ناپيوسته شوند.  
4- دارندگان مدرك معادل كارداني (معادل فوق‌ديپلم) مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور كه در آزمون جامع دارندگان مدرك معادل كارداني حد نصاب نمره علمي لازم را كسب نموده و پذيرفته شده‌اند، مي‌توانند در آزمون رشته‌هاي تحصيلي كارشناسي ناپيوسته گروه امتحاني ثبت‌نام و شركت نمايند. اين قبيل داوطلبان در صورت موفقيت در اين آزمون لازم است كارنامه نتيجه آزمون جامع مدرك معادل كارداني خود را پس از پذيرفته شدن به همراه ساير مدارك لازم به مركز انتخابي ارائه نمايند.
5-  براساس‌ مصوبه‌ جلسه‌ 748 مورخ‌ 17/11/88 شوراي‌ برنامه‌ريزي‌ آموزش عالي، دانش‌آموختگان دوره‌هاي معادل كارداني (دارندگان مدارك معادل) به شرط آنكه دوره فوق با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار شده باشد و مدرك معادل آنان مورد تأييد وزارت متبوع باشد، مي‌توانند با همان مدرك معادل در آزمون كارشناسي ناپيوسته براي ادامه تحصيل در مقطع تحصيلي بالاتر شركت نمايند و در صورت پذيرفته شدن ادامه تحصيل دهند.
6- دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كشور (به استثناء موارد مذكور در بند ب قسمت 1) حق ثبت‌نام و شركت در اين آزمون را ندارند و درصورت شركت با آنان طبق مقررات رفتار خواهد شد و درصورتيكه پذيرفته شوند، پذيرش آنها «كان لم يكن» تلقي مي‌گردد.
7- چنانچه در هر مرحله از ثبت‌نام و يا اشتغال به تحصيل مشخص گردد كه داوطلب داراي يكي از شرايط مندرج در دفترچه راهنما نبوده است‌، بلافاصله از ثبت‌نام‌، شركت در آزمون و يا ادامه تحصيل وي جلوگيري و مطابق ضوابط با وي رفتارخواهد شد.
جدول شماره 1: مدارك تحصيلي قابل قبول براي پذيرش در مقطع كارشناسي ناپيوسته دوره‌هاي فراگير
كد
مدرك تحصيلي مورد پذيرش
11
دارندگان گواهينامه كارداني مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري- وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي – دانشگاه آزاد اسلامي (كه شوراي عالي برنامه‌ريزي رشته يا مركز محل اخذ مدرك را تأييد نموده باشد).
12
الف) دارندگان مدارك معادل كارداني مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري ـ وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور كه گواهي قبولي در آزمون جامع آنان از سوي سازمان سنجش آموزش كشور تأييد شده است.
ب) دارندگان‌مدارك معادل‌كارداني مشمول‌ماده 27آئين‌نامه آموزشي مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي (اسفند 69).
 ج) براساس‌ مصوبه‌ جلسه‌ 748 مورخ‌ 17/11/88 شوراي‌ برنامه‌ريزي‌ آموزش عالي، دانش‌آموختگان دوره‌هاي معادل كارداني (دارندگان مدارك معادل) به شرط آنكه دوره فوق با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار شده باشد و مدرك معادل آنان مورد تأييد وزارت متبوع باشد، مي‌توانند با همان مدرك معادل در آزمون كارشناسي ناپيوسته براي ادامه تحصيل در مقطع تحصيلي بالاتر شركت نمايند و در صورت پذيرفته شدن ادامه تحصيل دهند.
13
طلاب و فضلا حوزه علميه كه مداركشان در مديريت حوزه‌هاي علميه قم و يا خراسان در دوره سطح يك مطابق مصوبه جلسه 368 مورخ 3/11/74 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تأييد شده است.
14
داوطلباني كه ترم آخر دوره كارداني هستند يعني تا پايان نيمسال دوم 90-1389 (تا تاريخ 31/6/1390) فارغ‌التحصيل مي‌شوند.
تذكر 1: مدرك تحصيلي خارج از كشور در صورتي براي ثبت‌نام در دوره‌هاي فراگير دانشگاه پيام‌نور معتبر است كه برابري آن با مدرك فوق ديپلم به تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده باشد‌.
تذكر 2: مدارك تحصيلي حوزوي در صورتي براي ثبت‌نام دردوره‌هاي فراگير دانشگاه پيام­نور معتبر است كه بر اساس مصوبه جلسه 368 مورخ 3/11/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي‌، مدارك آنان به تأييد مديريت حوزه‌هاي علميه قم و يا خراسان رسيد‌ه باشد.
ج) مقررات وظيفه عمومي:
با عنايت به اينكه برابر ضوابط در دوره‌ي دانش‌پذيري معافيت تحصيلي به دانش‌پذيران تعلق نمي‌گيرد. لذا داوطلبان مرد علاقه‌مند به تحصيل در دوره‌هاي فراگير كارشناسي ناپيوسته دانشگاه پيام‌نور (نوبت سوم) علاوه بر داشتن شرايط مندرج در بند‌هاي عمومي و اختصاصي در صورت دارا بودن يكي از شرايط مندرج در جدول شماره 2 زير مجاز به شركت در دوره‌ي دانش‌پذيري كارشناسي ناپيوسته مي‌‌باشند.
 
جدول شماره 2- شرح وضعيت نظام وظيفه
كد وضعيت
توضيحات
1
كارت پايان خدمت.
2
كارت معافيت دائـم: (عفو رهبري، كفالت يا پزشكي و...).
كارت معافيت موقت: در مدت اعتبار آن (ارائه كارت دائم در هنگام ثبت‌نام (تشكيل پرونده دانشجويي) الزامي است)
3
پرسنل شاغل رسمي نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران، با ارائه گواهي اشتغال و حكم استخدامي از يگان مربوط.
4
متعهد خدمت در هر يك از سازمان‌ها با ارائه گواهي اشتغال مبني بر«تعهد خدمت و معافيت از انجام خدمت سربازي پس از انجام تعهد».
5
مشمول فوق ديپلم اعزامي شاغل به خدمت در نيروهاي نظامي و انتظامي (دارنده مدرك كارداني كه مشغول خدمت سربازي است) با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و تصوير برابر با اصل گواهي اعلام پايان تحصيلات صادره به ناجا.
 تذكر:اين داوطلبان پس از قبولي در آزمون دانش‌پذيري، در صورت داشتن غيبت قبل از اعزام و يا سپري شدن بيش از يك سال از خدمت وظيفه‌ي آنان در زمان تبديل وضعيت به دانشجويي، ترخيص نخواهند شد و ادامه تحصيل آنان برابر ضوابط دانشگاه فقط در صورت هماهنگي و موافقت يگان محل خدمت خود، به صورت تحصيل همزمان با خدمت وظيفه عمومي امكان پذير است.
6
دارنده دفترچه‌ي آماده به خدمت بدون مهر غيبت ـ دانش‌آموخته مقطع كارداني.
تذكر: اين داوطلبان (در دوره دانش‌پذيري) موظفند در موعد مقرر توسط ناجا، به خدمت وظيفه عمومي اعزام و در صورت قبولي در آزمون دانش‌پذيري (هنگام تبديل وضعيت به دانشجويي) به شرط نداشتن غيبت سربازي در زمان اعزام و سپري نشدن بيش از يك سال از خدمت سربازي آنان، تقاضاي ترخيص و صدور معافيت تحصيلي نمايند.
بديهي است ثبت‌نام داوطلباني كه در زمان تبديل وضعيت به دانشجويي (پس از اعلام نتايج دانش‌پذيري)، سررسيد تاريخ اعزام به خدمت آنان در برگ اعزام سپري نشده باشد، بلامانع است.
7
دانش آموخته مقطع كارداني (حداكثر تا تاريخ 31/6/1389) در فرصت 6 ماهه پس از دانش‌آموختگي با داشتن تصوير برابر با اصل گواهي پايان تحصيلات صادره به ناجا بدون اخذ اوراق اعزام.
تذكر: اين داوطلبان (در طول مدت دوره‌ي دانش‌پذيري) در تاريخي كه توسط ناجا اعلام مي‌گردد، بايد مبادرت به اخذ دفترچه و پس از اخذ آن نسبت به اعزام خود در موعد مقرراقدام نمايند و پس از پذيرفته‌شدن در آزمون، در صورت داشتن شرايط تقاضاي ترخيص و معافيت تحصيلي نمايند. بديهي است مفاد تذكر بند 5 شامل اين دسته از داوطلبان نيز مي‌‌گردد.
8
دانشجويان‌سال‌آخرمقطع‌كارداني‌كه حداكثرتاتاريخ31/6/1390دانش‌آموخته‌مي‌شوند(فاقدغيبت سربازي).
تبصره 1: به مشمولاني كه قبلاً در دوره‌ي كارشناسي تحصيل نموده و به هر لحاظ (انصرافي يا اخراجي) با مدرك كارداني به سازمان وظيفه‌ي عمومي معرفي شده‌اند معافيت تحصيلي تعلق نمي‌گيرد، لذا مجاز به شركت در اين دوره‌ها نيستند.
تبصره 2: ادامه تحصيل داوطلبان فقط در صورت پذيرفته‌شدن (قبولي در آزمون دانش‌پذيري) در رشته‌ي متجانس و متناسب با نوع مدرك كارداني (فوق ديپلم)، در مقطع بالاتر از كارداني و با احتساب تعدادي از واحدهاي دوره‌ي كارداني در دوره‌ي بالاتر به نحوي كه حداكثر طول مدت تحصيل آناناز كارداني (فوق ديپلم) به مقطع بالاتر 2 سال كمتر از طول مدت تحصيل طبق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در همان دوره‌ي تحصيلي باشد، از نظر نظام وظيفه بلامانع است. صدور معافيت تحصيلي و ترخيص اينگونه پذيرفته‌شدگان در صورت موافقت ناجا امكان پذير خواهد بود.
تبصره 3: در صورت عدم موافقت ناجا با ترخيص و يا صدور معافيت تحصيلي دانش‌پذيران پذيرفته‌ شده، مي‌‌توانند با هماهنگي و موافقت يگان محل خدمت خود، تحصيل همزمان با خدمت وظيفه داشته باشند و يا در صورت تمايل پس از انجام خدمت دوره‌ي ضرورت تقاضاي لغو عدم مراجعه و ادامه تحصيل در رشته‌ي پذيرفته‌شده‌ي خود بدهند.
تبصره 4: درخواست معافيت تحصيلي براي دانشجوي مشمول پذيرفته‌شده بعد از قبولي قطعي در آزمون دانش‌پذيري (از زمان تبديل وضعيت به دانشجويي) انجام گرفته و سنوات تحصيل وي از اين زمان (دانشجويي) محاسبه مي‌‌گردد.
تبصره 5: داوطلبان پذيرفته‌شده مشمول در صورتي كه در حين انجام خدمت مقدس سربازي در هر يك از دوره‌هاي دانشگاه پيام‌نور، به عنوان دانشجو پذيرفته شوند، با توجه به نظام آموزشي دانشگاه در صورت تمايل با موافقت يگان محل خدمت وظيفه خود مي‌‌توانند تحصيل همزمان با خدمت سربازي داشته باشند. در اين صورت مي‌‌توانند در امتحانات پايان نيمسال تحصيلي دانشگاه كه در نزديكترين مركز يا واحد دانشگاه پيام‌نور به محل خدمت برگزار خواهد شد، شركت نمايند. بنابر اين نيازي به ترخيص از خدمت نظام وظيفه براي دانشجو شدن ندارند.
بديهي است مسئوليت هماهنگي و وفق خود با مقررات ناجا و دانشگاه به عهده‌ي پذيرفته‌شدگان است و دانشگاه هيچ مسئوليتي در اين زمينه به عهده نخواهد داشت.
د ـ سهميه رزمندگان:
هر يك از داوطلبان متقاضي سهميه رزمندگان مي‌توانند بر اساس شرايط خود كه در بندهاي «1 تا 3» ذيل متقاضي استفاده از اين سهميه شوند.
1ـ رزمندگاني كه براساس ماده 1 و تبصره‌هاي چهارگانه ماده مذكور درآيين نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي از تاريخ 31/6/1359 لغايت 31/6/1367 حداقل شش (6) ماه متوالي يا متناوب داوطلبانه در مناطق عملياتي جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته‌اند، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذيربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا وزارت جهاد‌ كشاورزي) نسبت به تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان اقدام تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت‌نام از سوي ستاد مشترك سپاه پاسداران (نيروي مقاومت بسيج) يا وزارت جهاد كشاورزي مورد تأييد نهايي قرارگيرند.
تذكر مهم: داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي لازم است پس از تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان نسبت به دريافت كد رهگيري 12 رقمي از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت‌نام در محلي كه در تقاضانامه اينترنتي در نظر گرفته شده است درج نمايند.
تبصره 1- مناطق عملياتي براساس مصوبات شوراي عالي دفاع تعيين مي‌شود.
تبصره 2- مدت حضور يا خدمت در جبهه و سربازان و پاسداران وظيفه و همچنين تعهدات و مأموريت‌هاي خدمتي پرسنل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌هاي نظامي در جبهه و نيز طرح 6 ماهه دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، حضور داوطلبانه تلقي نمي‌شود.
www.isaar.ir  با درج كد ملي و كد ايثارگري و اطلاعات لازم در لينك مربوط كد 12 رقمي پيگيري ايثارگري را دريافت دارند و آن را در بند مربوط در قسمت اول (اطلاعات فردي) فرم تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي درج نمايد. پس از آن ضمن مراجعه به سايت ايثار، در قسمت پيگيري سهميه از وضعيت تأييد يا عدم تأييد سهميه خود مطلع شوند و در صورت هرگونه مشكل با شماره تلفن‌هاي مندرج در سايت ايثار (سامانه تأييد سهميه) تماس حاصل نمايند.2ـ جانبازان 25 تا 69 درصد، آزادگان و فرزندان و همسران آنان، فرزند و همسر جانبازان 50% و بالاتر و همچنين فرزندان و همسران شهدا، مفقودين و اسرا و جانبازان 70% و بالاتر براي استفاده از سهميه مربوط بايستي ضمن مراجعه به سايت اينترنتي ايثار به نشاني:
تذكر مهم: جانبازان با درصد جانبازي حداقل 25% و آزادگان در صورت دارا بودن مدت حضور در جبهه، ضمن درج كد پيگيري ايثارگري در بند مربوط در تقاضانامه ثبت‌نامي، به ارگان ذيربط (سپاه ‌پاسداران انقلاب ‌اسلامي يا وزارت جهاد ‌كشاورزي) مراجعه و با ارائه كارت جانبازي و آزادگي، فرم مخصوص استفاده از مدت حضور در جبهه را تكميل نمايند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام، توسط ستاد مشترك سپاه پاسداران (نيروي مقاومت بسيج) و وزارت جهاد كشاورزي مورد تأييد نهايي قرار گيرد و در گزينش نهايي به مدت جبهه معادل شده با درصد جانبازي و مدت اسارت اضافه گردد.
3ـ براساس تبصره 2 ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 18/2/1368 هيأت محترم وزيران و قانون اصلاح قانون مذكور مصوب 11/9/71 مجلس محترم شوراي اسلامي، داوطلباني كه از سال 1368 به بعد يك نوبت با سهميه رزمندگان در آزمون‌هاي ورودي پذيرفته شده‌اند، در صورتي كه داراي حداقل مدت 12 ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل باشند مي‌توانند با سهميه رزمندگان شركت نمايند در غير اينصورت حق استفاده از سهميه رزمندگان در آزمون دانش‌پذيري كارشناسي ناپيوسته (كارداني به كارشناسي) دوره فراگير دانشگاه پيام‌نور را نخواهند داشت.
تبصره 1– آن دسته از داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان يك‌ بار در دوره‌ي كارداني پذيرفته ‌شده‌اند، در صورتي كه داراي حداقل مدت 12 ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل باشند مي‌توانند در اين دوره با سهميه رزمندگان شركت نمايند.
تبصره 2– آن دسته از داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان يك بار در آزمون كارشناسي ناپيوسته (كارداني به كارشناسي) دوره فراگير دانشگاه پيام‌نور پذيرفته شده باشند طبق ضوابط حق استفاده از سهميه رزمندگان آزمون دانش‌پذيري كارشناسي ناپيوسته (كارداني به كارشناسي) دوره فراگير دانشگاه پيام‌نور را نخواهند داشت و تمام داوطلبان شاهد و ايثارگر در اين آزمون در سهميه رزمندگان گزينش مي‌شوند.
تذكر مهم: داوطلبان واجد شرايط سهميه رزمندگان اعم از اينكه در آزمون‌هاي ورودي كارشناسي ناپيوسته (كارداني به كارشناسي) سنوات گذشته شركت كرده و يا نكرده باشند، براي استفاده از سهميه رزمندگان بايد طبق توضيحات فوق عمل نمايند.
تبصره: خانواده شهدا (پدر، مادر، خواهر و برادر) براي استفاده از سهميه مربوطه بايد به جدول شماره 6 مندرج در دفترچه راهنماي آزمون مراجعه نمايند.
ه‍ ـ رشته‌هاي تحصيلي دوره دانش‌پذيري:
رشته‌هاي تحصيلي نوبت سوم كارشناسي ناپيوسته فراگير بر اساس جدول شماره 3 تنظيم گرديده است داوطلبان متقاضي شركت در اين دوره بايد كدرشته محل‌هاي انتخابي خود را از جدول شماره 5 مندرج در دفترچه راهنما استخراج و در بند 30 فرم تقاضانامه درج نمايند.
جدول شماره 3: رشته‌هاي تحصيلي مقطع كارشناسي ناپيوسته دوره فراگير
عنوان گروه
رشته و گرايش
علوم انساني
آموزش و پرورش ابتدائي- آموزش زبان انگليسي - آموزش ديني و عربي - تربيت بدني و علوم ورزشي (گرايش مديريت و برنامه‌ريزي تربيت بدني)‌ - آموزش حرفه و فن - امور تربيتي - تربيت معلم قرآن كريم.
علوم پايه
آموزش رياضي - آموزش علوم تجربي.
كشاورزي
مهندسي توليدات دامي.  
و ـ مراكز مجري دوره فراگير كارشناسي ناپيوسته:
داوطلبان بايد فقط يك رشته تحصيلي را حداكثر در 5 مركز از مراكز مجري بر اساس استان محل اقامت يا اشتغال بر اساس جدول شماره 5 مندرج در دفترچه راهنما انتخاب و آن را در بند مربوط در فرم تقاضانامه ثبت‌نام درج نمايند. لازم به ذكر است ظرفيت پذيرش براي هر رشته محل 40 نفر مي‌باشد.
ز ـ نحوه گزينش دانشجو در دوره‌هاي فراگير كارشناسي ناپيوسته و تبديل وضعيت:
1ـ نمره كل نهايي به صورت تأثير 80 درصدي ميانگين دروس حاصل از آزمون و تأثير 20 درصدي ميانگين مدرك كارداني مي‌باشد كه با توجه به ظرفيت‌هاي اعلام شده، ملاك پذيرش خواهد بود.
2ـ براي پاسخ‌هاي غلط نمره منفي لحاظ نمي‌شود.
3ـ داوطلب براي آنكه از دانش‌پذير به دانشجو تغيير وضعيت دهد ضمن داشتن شرايط عمومي و اختصاصي پذيرش دانشجو و شرايط نظام وظيفه بايد تمامي شرايط زير را نيز احراز كند.
1ـ3ـ  دانش‌پذير بايد در پايان نيمسال دانش‌پذيري در آزمون تمامي درس‌هاي اختصاصي و عمومي (8 تا 14 واحد مشخص شده در جدول شماره 4 مندرج در دفترچه راهنما) از دفترچه راهنما شركت و نمره نهايي لازم را كسب نمايند.
2ـ3ـ  پذيرش در دوره‌هاي كارشناسي ناپيوسته فراگير داراي ظرفيت 40 نفر براي هر رشته محل و به صورت بومي (محل سكونت و يا اشتغال) مي‌‌باشد و هر داوطلب مي‌‌تواند فقط يك رشته را حداكثر در 5 مركز يا واحد استان محل اقامت يا اشتغال خود انتخاب نمايد.
تذكر: دانشجوياني كه در دوره دانش‌پذيري نمرات زير 10 كسب نموده و به عنوان قبول اعلام شده‌اند لازم است دروس مورد نظر را در مدت مجاز تحصيل با رعايت پيش‌نياز دروس اخذ و با موفقيت (كسب حداقل نمره 10) بگذرانند.
ح ـ هزينه ثبت‌نام و شهريه تحصيل در دوره دانش‌پذيري فراگير كارشناسي ناپيوسته:
ـ داوطلبان بايد با مراجعه به باجه‌هاي پستي نسبت به خريد كارت اعتباري ثبت‌نام داراي شماره پرونده، نام كاربر و رمز عبور به منظور ورود به سيستم نرم‌افزاري ثبت‌نام اينترنتي به مبلغ 0000/500 (پانصد هزار) ريال اقدام و نسبت به دريافت كارت اعتباري ثبت‌نام و يك جلد دفترچه راهنماي ثبت‌نام مبادرت نمايند. براساس ضوابط شركت پست جمهوري اسلامي ايران ، از هر داوطلب به منظور تأمين هزينه‌هاي اجرايي مربوط مبلغ 000/7 (هفت هزار) ريال توسط باجه پست ذيربط دريافت مي‌شود.
نكته: متقاضيان گرامي در پرداخت وجه ثبت‌نام دقت فرمايند، زيرا وجوه واريزي به هيچ عنوان قابل استرداد نمي‌باشد.
تذكر 1- شهريه دوران دانشجويي (پس از قبولي در نيمسال دانش‌پذيري) طبق تعرفه و مصوبات هيأت امناي دانشگاه در شروع هر سال با تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از دانشجو اخذ مي‌گردد.
تذكر 2- مابه‌التفاوت شهريه دوره دانش‌پذيري متقاضياني كه موفق به ورود به دانشگاه گردند در اولين نيمسال دانشجويي به ميزان 50% شهريه ثابت و متغير سال ورود متناسب با تعداد واحد انتخابي دوره دانش‌پذيري اخذ خواهد شد.
تذكر 3- چنانچه دانش‌پذيران گرامي متقاضي استفاده از خدمات آموزشي دانشگاه پيام نور (كلاس هاي رفع اشكال گروهي) باشند مي‌توانند براي اطلاع از نحوه ثبت‌نام و ميزان شهريه به مراكز استاني دانشگاه مراجعه و پس از ثبت‌نام و پرداخت شهريه در اين دوره‌ها شركت نمايند.
ط ـ برخي از ضوابط نيمسال دانش‌پذيري:
براي اطلاع آن­دسته از داوطلباني كه مايل به ثبت‌نام در دوره دانش‌پذيري كارشناسي ناپيوسته مي­باشند، برخي ضوابط نيمسال دانش‌پذيري به شرح زير اعلام مي‌شود:
1- ثبت­نام در دوره­هاي فراگير كارشناسي ناپيوسته به منزله پذيرفتن كليه ضوابط و مقررات دانشگاه تلقي مي­شود.
2- دانش‌پذير مي‌‌تواند از خدمات كتابخانه­اي مراكز مجري رشته تحصيلي خود استفاده كند. ليكن دانشگاه ملزم به ارائه خدمات آموزشي از قبيل تشكيل جلسه­هاي رفع اشكال فردي يا تهيه مواد آموزشي براي دانش‌پذير نيست. دانش‌پذير خود شخصاً مسئوليت يادگيري دروس را به عهده دارد.
3- شركت نكردن در آزمون‌هاي دوره دانش‌پذيري به منزله انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد.
4- درصورت غيبت دانش‌پذير در آزمون هر درس به هر دليل نمره صفر براي آن درس منظور مي­شود.
5- كليه آزمون­ها به صورت چند گزينه‌اي برگزار مي­شود.
6- سئوالات آزمون­ها مطابق سرفصل درس‌ها وكتاب‌هاي معرفي شده در جداول منابع درسي ذيربط هر يك از رشته‌هاي مندرج در دفترچه راهنما طراحي مي‌شود.
7- برگزاري آزمون و تصحيح پاسخنامه­ها، اعلام نتايج و پاسخگويي در خصوص نتايج آزمون توسط سازمان سنجش آموزش كشور انجام مي­گردد.
8- در صورت قبولي در آزمون­ها و احراز شرايط مربوط و تأييد صحت مدارك لازم براي ورود به دوره فراگير كارشناسي ناپيوسته‌، دانش‌پذير به دانشجو تبديل وضعيت داده و براي ادامه تحصيل به مركز يا واحد انتخابي معرفي مي‌گردد.
9- كاركنان دانشگاه پيام‌نور با هر وضعيت استخدامي در صورت تمايل به ثبت‌نام در دوره‌هاي فراگير مجاز به انتخاب رشته‌‌هاي مركز محل اشتغال خود نبوده و نمي‌توانند مركز محل اشتغال خود را به عنوان مركز انتخابي تعيين كنند. اين دسته از داوطلبان بايد موضوع داوطلبي خود را كتباً به رئيس مركز محل اشتغال خود اعلام كرده و مركز ديگري را براي تحصيل انتخاب نمايند. بديهي است درصورت انتخاب مركز محل خدمت و پذيرش، قبولي آنها لغو خواهد شد.
ي ـ تكاليف دانش‌پذير براي شركت در آزمون:
داوطلب متقاضي شركت در آزمون بايد اقدامات زير را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهد.
ـ ثبت­نام در نيمسال دانش‌پذيري و شركت در آزمون.
ـ دريافت كارت ورود به جلسه آزمون در موعد مقرر.
ـ حضور در محل و حوزه‌اي كه براي او تعيين مي‌شود و شركت در آزمون و پاسخگويي به سؤالات آزمون.
ك ـ  ثبت‌نام در دوره دانش پذيري:
زمان ثبت‌نام: ثبت‌نام دوره دانش پذيري كارشناسي ناپيوسته (كارداني به كارشناسي) دانشگاه پيام نور از تاريخ يكشنبه 26/10/89 آغاز و در روز شنبه 2/11/89  به پايان مي‌رسد. داوطلبان بايد با مراجعه به باجه‌هاي پستي نسبت به خريد كارت اعتباري داراي شماره پرونده‌، نام كاربر و رمز عبور به منظور ورود به سيستم نرم افزاري ثبت‌نام اينترنتي به مبلغ 000/500 (پانصد هزار) ريال و دريافت يك جلد دفترچه راهنماي ثبت‌نام اقدام نمايند. ثبت‌نام صرفا به روش اينترنتي بوده كه مراحل آن به شرح مندرج در دفترچه راهنما مي‌باشد.
ل ـ زمان توزيع كارت اينترنتي و برگزاري آزمون نيمسال دانش‌پذيري:
براساس برنامه‌ زماني پيش‌بيني شده، آزمون دوره‌هاي فراگير كارداني به كارشناسي ناپيوسته دانشگاه پيام‌نور سال 1390 در بعدازظهر جمعه 30/2/1390 برگزار خواهد شد. دانش‌پذيران مي‌توانند از تاريخ 27/2/1390 لغايت 29/2/1390 با مراجعه به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org نسبت به پرينت كارت ورود به جلسه و برگ راهنماي شركت در آزمون اقدام نمايند.
م ـ نحوه اعلام نتايج آزمون نيمسال دانش‌پذيري:
نتايج از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org به اطلاع خواهد رسيد.
تذكرمهم: هيچگونه مكاتبه­اي در مورد حائز شرايط بودن، تاريخ برگزاري آزمون‌، اعلام نتايج و ... با داوطلب صورت نخواهد گرفت. داوطلب براي كسب هرگونه اطلاع بايد با مركز انتخابي خود تماس گرفته يا منتظر آگهي دانشگاه در مراكز دانشگاهي پيام‌نور، صدا و سيما، روزنامه‌هاي كثيرالانتشار، پيك سنجش و سايت اينترنتي دانشگاه پيام­نور به نشاني www.pnu.ac.ir باشند.
ن ـ محل آزمون دانش‌پذيري:
محل آزمون داوطلبان بر اساس شهرستان محل اقامت براي تعيين حوزه امتحاني (بند 35 تقاضانامه) در استان محل اقامت داوطلب مي‌باشد. لذا مقتضي است داوطلبان با مراجعه به جدول شماره 7 مندرج در دفترچه راهنما و درج كد مربوط به استان محل اقامت در تقاضانامه ثبت‌نام اقدام نمايند. لازم بذكر است آزمون صرفاً در مراكز استان‌ها برگزار مي‌‌گردد و داوطلب بايستي كد مركز استان محل اقامت خود را در فرم تقاضانامه ثبت نمايد.
 
 
س ـ برخي از ضوابط ادامه تحصيل:
براي اطلاع آن دسته از دانش‌پذيراني كه در آزمون نيمسال دانش‌پذيري قبول مي‌شوند و به دانشجو تبديل وضعيت مي‌دهند برخي از ضوابط ادامه تحصيل به شرح زير اعلام مي‌شود:
1- دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در مهلت اعلام شده از سوي دانشگاه براي ثبت‌نام و انتخاب واحد درسي اقدام كند‌. اقدام نكردن به موقع در نيمسال تحصيلي به منزلة محروميت از ادامة تحصيل در آن نيمسال تحصيلي خواهد بود، به علاوه‌ در صورتي كه دانشجو در طول همان نيمسال براي تعيين وضعيت تحصيلي خود مراجعه نكند منصرف از تحصيل شناخته خواهد شد.
2- تعداد كل واحدهاي قابل انتخاب در هر نيمسال تحصيلي (به جز در آخرين نيمسال تحصيلي) باتوجه به ميانگين نيمسال قبل دانشجو، حداقل 8 و حداكثر 24 واحد بر طبق آئين­نامه آموزشي دانشگاه است.
3- نمرة قبولي در هر درس 10 از 20 است و براي اخذ مدرك كارشناسي ناپيوسته‌، ‌داشتن ميانگين كل حداقل 12 از 20 الزامي است.
4- در صورتي كه دانشجو بدون كسب موافقت دانشگاه بيش از دو نيم‌سال تحصيلي ترك تحصيل كند از ادامة تحصيل محروم خواهد شد.
5- براي اخذ مدرك تحصيلي، ارائه اصل مدرك فوق ديپلم به همراه ريز نمرات ضروري است.
6- ارائه مدرك تحصيلي و ريز نمرات به دانش‌آموختگان در هر زمان منوط به تسويه حساب با دانشگاه است‌.
7- اجراي برنامه آزمايشگاهي بعضي از دروس در آزمايشگاه استاني دانشگاه و خارج از مركز محل تحصيل دانشجو است.
8- دانشجو مي‌تواند در صورت تمايل از ادامة تحصيل انصراف دهد. اين درخواست بايد به صورت كتبي به مركز مربوطه ارائه شود.
9- داوطلبي كه از دانش‌پذير به دانشجو تبديل وضعيت مي‌دهد در سال تحصيل 91-1390 شهرية ثابت و متغير مصوب دانشگاه را پرداخت خواهد كرد‌.
10- داوطلبان براي آشنايي بيشتر با دانشگاه پيام‌نور و اطلاع از بخشنامه­ها و آئين نامه­هاي دانشگاه پيام‌نور مي‌توانند به سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني www.pnu.ac.ir مراجعه كنند. ثبت‌نام داوطلبان در دوره فراگير به معني آگاهي از تمامي ضوابط دانشگاه و پذيرش آئين نامه آموزشي است.
ع ـ تسهيلات آموزشي:
كاركنان اداري و علمي دانشگاه پيام‌نور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي دولتي وابسته به آن، كاركنان رسمي- پيماني و قراردادي شاغل در سازمان‌هاي طرف قرارداد با دانشگاه (سازمان‌هاي ذكر شده در جدول شماره 6 مندرج در دفترچه راهنما) و ايثارگران مي‌توانند از تسهيلات آموزشي در نظر گرفته شده بهره‌مند گردند. داوطلبان واجد شرايط بايد كد مورد نظر را در قسمت مشخص شده فرم تقاضانامه ثبت‌نام درج نمايند.
تذكر: منظور از سازمان‌هاي طرف قرارداد سازمان‌هايي هستند كه با دانشگاه پيام‌نور تفاهم‌نامه همكاري دارند و سهميه مربوط فقط مختص كاركنان شاغل رسمي، پيماني و قراردادي در آن سازمان‌ها مي‌‌باشد.
- كاركنان اداري و علمي دانشگاه پيام نور (رسمي، پيماني، قراردادي).
- اعضاي خانواده كاركنان اداري و علمي دانشگاه پيام نور رسمي، پيماني و قراردادي (همسر و فرزندان).
- كاركنان اداري و آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و همسر و فرزندان اعضاء هيات علمي رسمي دانشگاه‌هاي دولتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
- اعضاي خانواده‌هاي تحت پوشش كميته امداد با ارائه گواهي معتبر از سازمان ذيربط.
- خانواده شهدا (پدر، مادر، برادر و خواهر) و بسيجيان فعال مي‌بايست كد مربوطه را از جدول شماره 6 مندرج در دفترچه راهنما استخراج و به منظور استفاده از تسهيلات آموزشي در بند مربوط در فرم تقاضانامه وارد نمايند.
تبصره: اين تسهيلات فقط شامل بسيجيان فعال مي‌شود و آنان مي‌بايستي با مراجعه به سپاه پاسداران (سازمان بسيج مستضعفين) ضمن دريافت كد رهگيري 12 رقمي و درج آن در فرم تقاضانامه ثبت‌نام، گواهي مربوطه را نيز اخذ نموده و نزد خود نگه دارند و در صورت قبولي به مركز آموزشي ذيربط ارائه نمايند (بسيجيان عادي مشمول استفاده از اين تسهيلات نمي باشند).
- داوطلبان بومي جزيره ابوموسي كه حداقل به مدت سه سال در آن جزيره ساكن بوده اند از امتياز ويژه برخوردارند. اين دسته از داوطلبان براي استفاده از اين تسهيلات لازم است ابتدا كد 416 را از جدول شماره 6   مندرج در دفترچه راهنما اخذ و در بند مربوط در فرم تقاضانامه وارد نموده و پس از پذيرش فرم تأييديه سكونت كه به تأييد فرمانداري جزيره ابوموسي رسيده باشد به همراه ساير مدارك به دانشگاه محل تحصيل ارائه نمايند.
تذكر مهم: داوطلبان بايد به هنگام تكميل فرم تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي دقت نمايند كد مربوط به سازماني كه تحت پوشش آن مي‌باشند و يا در آن اشتغال دارند را به صورت صحيح و درست در محل مربوطه درج نمايند. چنانچه به هر علتي كد مربوطه اشتباه و يا درج نشده باشد پس از اعلام نتايج به هيچ عنوان امتيازي لحاظ نخواهد شد.
خ ـ دستورالعمل و نحوه تكميل تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي:
به داوطلبان توصيه مي‌شود مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنما ابتدا فرم پيش‌نويس تقاضانامه مندرج در انتهاي دفترچه راهنما را تكميل نموده و سپس براساس فرم پيش‌نويس‌، با مراجعه به سايت سازمان اطلاعات لازم را براساس بندهاي برنامه نرم‌افزاري ثبت‌نام وارد نمايند. ضمناً راهنماي جامع نحوه تكميل فرم در برنامه نرم افزاري ثبت‌نام اينترنتي موجود بوده و داوطلبان براي كسب اطلاع بيشتر مي‌توانند به اين راهنما مراجعه نمايند. لازم به ذكر است داوطلبان در ورود اطلاعات ثبت‌نام‌، خصوصاً معدل دقت نمايند. در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در موارد ذكر شده در تقاضانامه ثبت‌نام با مدارك داوطلب‌، قبولي وي «كان لم يكن» تلقي شده و از ادامه تحصيل داوطلب جلوگيري خواهد شد.
تبصره- داوطلبان توجه داشته باشند كارت اعتباري خود را حتماً تا اتمام كليه مراحل و حداقل به مدت يك‌ سال نزد خود حفظ و نگهداري نمايند و از قراردادن اطلاعات آن در اختيار ساير افراد جداً خودداري نمايند.
 
يادآوري مهم:
1- هرگونه تغييري منحصراً از طريق اطلاعيه رسمي سازمان سنجش در نشريه پيك سنجش (هفته نامه خبري و اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور)، سايت سازمان سنجش آموزش كشور و در صورت لزوم از طريق رسانه‌هاي گروهي اعلام خواهد شد.
2- در صورت لزوم داوطلبان مي‌توانند با شماره تلفنهاي 9-88923595-021 تماس و يا به بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه نمايند.
تاریخ خبر: 19/10/1389 
مترجم:  
منبع :
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

تاريخ ايجاد: 19/10/1389 03:42 ب.ظ
تاريخ آخرين اصلاح : 19/10/1389 12:15 ب.ظ